افتتاح بخش پی سی آر کوید (19)

كريمي ميديكل كمپلكس  با معيار ها و استندرد هاي جهاني و تاييد شده وزارت محترم صحت عامه بخش پي سي آر كويد (19) را افتتاح نموده و بعد ازين بطور 24 ساعته با خدمات سمپل گيري سيار ، نازل ترين قيمت و به زود ترين فرصت در خدمت هموطنان عزيز مي باشد

آدرس كريمي ميديكل كمپلكس،كارته سه چهارراهي پل سرخ
شماره هاي تماس :0783259090/0792822020
شماره خدمات سيار سمپل گيري: 0774502222 / 0771176125