تشویق حسین بخش صفری توسط موسس و بنیان گذار شفاخانه الحاج محمد هاشم کریمی

حسین بخش صفری قهرمان ام ام ای کشور بابت برنده شدن در مسابقات اخیر کشور روسیه و بدست آوردن پیروزی در مقابل حریف روسی توسط رییس عمومی شفاخانه تشویق گردید.