ویروس کرونا چیست؟

ویروس کرونا در سال 1960 کشف گردید و اولین واقعه این ویروس در عربستان سعودی پیدا شده بود

:اعراض و علایم این ویروس

تب ،،سردرد ،گلو درد،جاری شدن آب بینی

تا حالی منشأ انتقال این ویروس تثبیت نشده اما به احتمال زیاد از حیواناتی مانند شادی و خفاش منشأ گرفته است

برای کاهش خطر مبتلا به این ویروس خطر ناک موارد ذیل را باید در نظر گرفت تخم مرغ و گوشت بطور کامل پخته شود و از افراد مبتلا به زکام و یا انفلونزا هستند دوری کنید