کریمی میدیکل کمپلکس با خدمات استندرد صحی مطابق با تکنالوژی عصری به هدف معالجه بهتر شما با متخصصین داخلی و خارجی و خدمات نرسنگ عالی در خدمت مریض داران محترم قرار دارد

:داخله عمومی

کریمی میدیکل کمپلکس با ارائه خدمات صحی با متخصصین ورزید داخلی و خارجی بطور 24 در خدمت مریض داران محترم قرار دارد برعلاوه خدمات فوق الذکر تداوی ویژه امراض قلبی تنفسی و جهاز هضمی بشکل معیاری صورت میگیرد

:جراحی عمومی

این بخش توسط جراحان ورزیده داخلی و خارجی صورت میگیرد و در دو بخش عمده جراحی باز و جراحی بسته

با مدرن ترین وسایل جراحی و عملیات خانه مجهز

:نسایی ولادی

این بخش کاملا جداگانه توسط متخصصین ورزیده طبقه اناث داخلی وخارجی به پیش برده میشود  یا تداوی عقامه ره بطور 24 ساعته ارایه میداردIVFونیز خدماتی

لابراتوار استندرد

کریمی میدیکل کمپلکس خدمات 24 ساعته بخش های لابراتوار ذیل را برای مریضداران عزیز ارایه میدارد

           هیماتولوژی                      هستو پتالوژی                   بیوشیمی

پتالوژی                           پی آر سی                     هورمون ها

سیرولوژی                       بانک خون

داخله اطفال و نوزادان

کریمی میدیکل کمپلکس با عرضه خدمات صحی برای اطفال نازنین با محل های کاملا جداگانه فعال میباشد

One thought on “SERVICES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *