ویروس کرونا چیست؟

ویروس کروناست یک ویروس خیلی خطر ناک می باشد که سبب نفس تنگی آبریزش بینی و و تب شده بلاخره سبب مرگ انسان می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *