تفاهمنامه همکاری

هیئت رهبری کریمی میدیکل کمپلکس تفاهمنامه ی را با شرکت تجارتی راستین به امضاء رسانید

بر مبنای این تفاهمنامه تمام مشتریان شرکت تجارتی راستین از 30 فی صد تخفیف در خصوص عرضه خدمات صحی کریمی میدیکل کمپلکس برخوردار می شوند.

شرکت تجارتی راستین بر علاوه فعالیت های اقتصادی؛ در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز برای هموطنان عزیز خدمات ارایه می نماید.

کریمی میدیکل کمپلکس یگانه شفاخانه مدرن در سطح کشور بوده که به طور 24 ساعته با تجهیزات مدرن طبی و متخصصین ورزیده در خدمت هموطنان عزیز قراردارد.

ویروس کرونا چیست؟

ویروس کرونا در سال 1960 کشف گردید و اولین واقعه این ویروس در عربستان سعودی پیدا شده بود

:اعراض و علایم این ویروس

تب ،،سردرد ،گلو درد،جاری شدن آب بینی

تا حالی منشأ انتقال این ویروس تثبیت نشده اما به احتمال زیاد از حیواناتی مانند شادی و خفاش منشأ گرفته است

برای کاهش خطر مبتلا به این ویروس خطر ناک موارد ذیل را باید در نظر گرفت تخم مرغ و گوشت بطور کامل پخته شود و از افراد مبتلا به زکام و یا انفلونزا هستند دوری کنید